Spoorwegwerken Oost: vanaf Muiderpoort richting Utrecht

Een overzicht van de bruggen en viaducten die in de jaren ’30 werden gebouwd in het kader van de Spoorwegwerken Oost. Op deze pagina het deel vanaf station Muiderpoort via het Amstelstation richting Utrecht.

Domselaerstraat

Onderdoorgang met twee openingen van 10 meter. Deze onderdoorgang bood toegang tot het Oosterspoorplein, het plein dat ontstaan was door de bouw van station Muiderpoort. Doordat het plein weinig verkeer trekt, kan de onderdoorgang nu gebruikt worden voor een fietsenstalling en voor de toegangspoortjes.

Linnaeusstraat

April 1939.
April 1939.

De 26 meter brede overbrugging van de Linnaeusstraat verving een van de meest gehate overwegen. Eindelijk kon verkeer van en naar de Transvaalbuurt en de Watergraafsmeer gewoon doorrijden. En de brandweer uit de Dapperstraat verloor geen tijd meer met de overstap naar de reservewagen die aan de andere kant van de voetgangersbrug op ze wachtte. (Die stond in een garage op de plek waar nu de bloemenkraam staat.)

Dankbare buurtbewoners lieten in 1939 een herinneringsplaquette aanbrengen, maar die is verdwenen.

Het is een stalen brug zonder ondersteunende kolommen in het midden. Volgens krantenberichten zaten hier te veel kabels en buizen in de grond om zonder risico te gaan graven.  De wanden van de landhoofden zijn niet betegeld.

Beukenweg

Onderdoorgang met twee openingen van 10 meter, tussen Beukenweg en de Maritzstraat. Hier was eerder geen overweg, maar wel een voetgangersbrug. In de onderdoorgang hangt nog een plaquette van dankbare buurtverenigingen.

Platanenweg

IMG_8137 rDeze tunnel voor fietsers en voetgangers tussen Platanenweg en Ben Viljoenstraat was niet in het plan opgenomen. De onderdoorgang kwam er in 1975 alsnog.

President Steynplantsoen (Wibautstraat)

Onderdoorgang met vier openingen: twee voor rijwegen en twee voor trottoirs. Het spoor maakt hier een bocht; het viaduct steekt er schuin onderdoor. Het is een breed viaduct dat aansluit op de boulevard die men destijds in gedachte had toen het spoor naar het station Weesperpoort verwijderd was. De nieuwe straat kreeg in 1939 de naam Wibautstraat. In de plannen voor de Spoorwegwerken werd President Steynplantsoen gebruikt als aanduiding.

Schollenbrug

De spoorwegovergang tussen Steynplantsoen en de Overamstelstraat verdween met de aanleg van het nieuwe spoor. Daarvoor in de plaats kwam een onderdoorgang naar de Schollenbrugstraat, met twee openingen, voor voetgangers en fietsers.

De oorspronkelijke tunnel lag meer naar het noorden dan de huidige, namelijk óp de brug over de Ringvaart. (Zie dit stukje in de Maasbode van 7 oktober 1938 voor een beschrijving.) Om de metro ruimte te geven uit zijn ondergrondse tunnel te klimmen, werd het tunneltje in de jaren ’70 vervangen door een nieuw exemplaar ongeveer 20 meter verderop.

Amstellaan (Mr. Treublaan)

Onderdoorgang met vier openingen: twee van 9 meter voor gemotoriseerd verkeer, en twee van 5 meter voor voetgangers en fietsers. Het laaggelegen viaduct staat vaak blank na flinke buien.

De huidige Mr. Treublaan werd in 1938-1939 aangelegd, in het verlengde van de toenmalige Amstellaan (nu Vrijheidslaan). Tot dan ging verkeer dat van de Berlagebrug kwam meteen links- of rechtsaf. De nieuwe straat kruiste voorbij het viaduct de eveneens nieuwe Wibautstraat en Gooiseweg.

Rijksweg Weesperzijde

Onderdoorgang met drie openingen: 1 voor autoverkeer (7,5 m) en 2 voor voetgangers en fietsers (elk 3 m). De Weesperzijde was destijds nog de uitvalsweg richting Diemen en Gooi. Er was echter al een nieuwe route gepland, de Gooiseweg, waardoor deze onderdoorgang minder belangrijk werd geacht en niet zo breed werd gemaakt als die bij andere verkeerswegen.

Het viaduct verving een overweg en werd in juni 1939 in gebruik genomen. Tegenwoordig ligt het vooral als een extreme chicane in de route tussen het Amstelstation en de in de jaren ’50 aangelegde Spaklerweg.

Jaagpad Omval

Onderdoorgang, 6 meter breed, naast de brug over de trekvaart. Destijds kon je nog over het Jaagpad langs de Omval wandelen. Met de aanleg van de Spaklerweg en de hefbrug (1953) werd dat onmogelijk. Toen in de jaren ’70 voor de metro een tweede spoorbaan werd aangelegd, kwam ook daar een doorgang onder.

Weespertrekvaart

Overbrugging van de Weespertrekvaart, 26 meter: een stalen brug voor twee sporen. In de jaren ’70 volgde een tweede brug, toen de metro werd aangelegd.

Ouderkerkerdijk

IMG_8217 rOnderdoorgang, 8 meter breed. De (Korte) Ouderkerkerdijk begon destijds nog bij de trekvaart. De onderdoorgang verving een overweg. Verlengd en waarschijnlijk geheel vernieuwd bij de aanleg van de metro.


Lees verder over de Spoorwegwerken Oost:

 

3 reacties op “Spoorwegwerken Oost: vanaf Muiderpoort richting Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *