1850-1940 | Wederopbouw | Na '65
 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Gereedschap

  Amsterdam post '65

  Na het optimisme van de Wederopbouw sloeg de stemming om en kreeg Amsterdam te maken met leegloop en verval. De werkgelegenheid in de industrie verdampte en het aantal inwoners liep terug.

  Met de stadsvernieuwing werd gepoogd de verpaupering van buurten tegen te gaan, vaak in nauw overleg met buurtbewoners.


  Klik ergens op de kaart of gebruik het .