1850-1940 | Wederopbouw | Na '65
>>>
 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Gereedschap

  Sluizen zijn vanouds onmisbaar voor de regeling van de waterstand in de Amsterdamse binnenwateren. Voor de doorspoeling van de grachten met vers water uit het IJmeer werden jarenlang 's nachts bepaalde sluizen geopend of gesloten.

  De grote sluiscomplexen aan het IJ werden gebouwd voor het Noordhollandsch Kanaal (Willemsluis, 1824) en voor het Noordzeekanaal (Oranjesluizen, 1872).

  Sluizen

  Alle thema's

  Laatste wijziging:
  mei 2014