Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) was een initiatief van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om een landelijk overzicht te verkrijgen van de bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1940. Het MIP werd in de periode 1987-1994 uitgevoerd door de provincies en de vier grote steden, in samenwerking met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ).

Het project resulteerde onder meer in een database met 152.400 objecten. Die database wordt hier ontsloten. Zie verder de toelichting.

Kies s.v.p. een provincie en een gemeente:

. Of zoek op