Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) was een initiatief van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om een landelijk overzicht te verkrijgen van de bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1940. Het MIP werd in de periode 1987-1994 uitgevoerd door de provincies en de vier grote steden, in samenwerking met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ).

Voor het project werden 154.943 bouwwerken geïnventariseerd. Daarvan kwamen er 152.400 in een database, die hier wordt ontsloten. Zie voor meer informatie de toelichting.

In de meeste gemeentes werden tevens "gebieden met bijzondere waarden" aangeduid. Die tonen we ook op de kaart. Zie voor meer informatie de toelichting.

Kies s.v.p. een provincie en een gemeente:

. Of zoek op