Over het Monumenten Inventarisatie Project

Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) was een initiatief van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om een landelijk overzicht te verkrijgen van de bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1940. Het MIP werd in de periode 1987-1994 uitgevoerd door de provincies en de vier grote steden, in samenwerking met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ).

Voor de Noordoostpolder werd een andere periode gehanteerd. De polder viel pas in 1942 droog. Toch is er een inventarisatie uitgevoerd, mede vanuit de pragmatische overweging 'dat men toch bezig was'. De beschreven periode werd opgerekt tot 1962, het jaar waarin de polder een zelfstandige gemeente werd.

Na de inventarisatie volgde de selectie: het Monumenten Selectie Project. In totaal 13.961 gebouwen zijn toen geselecteerd voor aanwijzing tot rijksmonument (bron: Erfgoedmonitor).

Voor het MIP werd een database gemaakt, met 152.400 objecten. Die database is als open data beschikbaar gesteld, en wordt hier ontsloten.

Er waren echter 154.943 bouwwerken geïnventariseerd. Ook uit de toelichting (pdf) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op de dataset blijkt dat de set niet compleet is. Zo ontbreekt de gehele provincie Groningen, op de gemeente Groningen na. In Amsterdam ontbreekt het Olympisch Stadion, enz. enz.

De data worden hier onbewerkt getoond.

In het bestand is de gemeentelijke indeling van circa 2009 gehanteerd.

Sommige gemeenten tellen enkele duizenden objecten. Heb s.v.p. geduld terwijl uw browser de data verwerkt.

Het is goed mogelijk dat een object inmiddels is gesloopt.

Bron gemeentegrenzen 2009: CBS en de afdeling Geo-informatie van het Kadaster.

Beschrijvingen

In het kader van het MIP werd ook voor elke gemeente een beschrijving gemaakt van de belangrijkste ontwikkelingen in die gemeente in de periode 1850-1940. Het ging daarbij om de gemeenten volgens de indeling van circa 1990. Op de zoekpagina wordt automatisch een link geplaatst naar die beschrijving. Alle beschrijvingen staan hier.

Elke provincie (behalve Flevoland) heeft ook een aantal regiobeschrijvingen gemaakt. Die zijn hieronder opgesomd. Ook hier ontbreekt Groningen.

Van de provincie Groningen bestaan de gemeentebeschrijvingen nog wel - behalve die van de gemeente Groningen. Ook die beschrijvingen sommen we hieronder op.

De beschrijvingen stonden eerder op de site van de RCE maar zijn daar verwijderd. De RCE was zo vriendelijk om de bestanden aan deze site beschikbaar te stellen.

Regiobeschrijvingen

Drenthe

Friesland

Gelderland

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

Gemeentebeschrijvingen provincie Groningen