1850-1940 | Wederopbouw | Na '65 | Complexen | Personen & organisaties | Thema's | Bouwstijlen
 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Kloveniersburgwal 82-84

  Datering:
  1882
  Architect:
  Springer, W. & B. de Greef
  Bouwstijl:
  Neorenaissance XIXB
  Oorsponkelijke functie:
  Laboratorium en apotheek
  Status:
  Rijksmonument

  Modelapotheek, tevens laboratorium voor de gezondheidsleer.

  Studenten geneeskunde en farmacie konden hier oefenen met het bereiden van medicijnen ('artsenijbereidkunde'). Eerder werd dat in de stadsapotheek van het Binnengasthuis gedaan, maar in 1878 besloot de gemeente tot de bouw van een apart gebouw. In de tussentijd werden een paar zalen in het Oudemannenhuis gebruikt als oefenapotheek.

  In mei 1882 meldde Het Nieuws van den Dag dat het gebouw grotendeels gereed was:

  Heden wordt door de aannemers Freule en Schoonenburg, alhier, aan het Gemeentebestuur opgeleverd de door hen nieuwgebouwde Model-Apotheek en Laboratorium, op den Kloveniersburgwal No. 84.

  Het is een fraai, breed en rijzig gebouw, in zuiver oud-Hollandschen stijl opgetrokken, en maakt de gevel een goed effect, ook het inwendige voldoet alleszins aan de eischen die men voor eene zoodanige inrichting stellen mag. De ruime, goed verlichte en doelmatig geventileerde vertrekken, zoo voor de professoren als studenten, collegiekamers, apotheek en laboratoria, woning voor den conciërge enz., ten getale van 15, geven allen den indruk dat de aannemers hunne taak consciëntieus hebben opgevat en een degelijk werk geleverd.

  De collegiekamers en laboratoria, wier inwendige betimmering door de gemeente in eigen beheer geschiedt, zijn op dit oogenblik nog niet voltooid, zoodat er nog eenige tijd zal verloopen eer het gebouw geheel, voor het doel waarvoor het bestemd is, gereed zal zijn.

  Dagblad De Tijd vond het interieur wat sober:

  De inwendige ornamentiek is hoogst sober, zoodat het voor de studenten te hopen is, dat ten minste het terrein, waarop thans nog de vaderlandsche witkwast een onbeperkte heerschappij voert, later eens een vriendschappelijker tintje moge bekomen.

  Het laboratorium verhuisde in 1917 naar een groter gebouw in het Oosterpark.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  november 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 77 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken