1850-1940 | Wederopbouw | Na '65
 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Gereedschap

  Heiligeweg 26-28

  Datering:
  1880-1881
  Architect:
  Weissman, A.W.
  Bouwstijl:
  Neogotiek
  Oorsponkelijke functie:
  Café-restaurant
  Status:
  -

  Gebouwd als hotel en café-restaurant van Herman Willemsen. De oorspronkelijke natuurstenen onderpui is verdwenen.

  Architect Weissman werkte destijds voor A.L. van Gendt. Hij schreef later zelf over dit gebouw:

  In het begin van het jaar 1881 werd ik door den Heer Van Gendt belast met het ontwerpen en het toezicht op het uitvoeren van een koffiehuis aan den Heiligeweg. Ik stond toen nog onder den invloed van Viollet-le-Duc, en zoo trachtte ik de vormen der dertiende eeuw toe te passen, toen aan de eischen, die de negentiende eeuw stelde, moest worden voldaan. Latere eigenaars hebben veranderingen gemaakt en, nadat het gebouw 35 jaar gestaan had, het, op een stuk van den voorgevel na, laten sloopen. Toen het koffiehuis den 17den Augustus 1881 geopend werd, viel het zeer in den smaak en de eigenaar, de Heer H.B. Willemsen, gaf mij als blijk van zijn tevredenheid een gouden horloge, dat ik sedert altijd bij mij heb gedragen.

  Na dit ontwerp stortte Weissman zich zoals zoveel tijdgenoten op de neo-Hollandse renaissance.

  Viollet-le-Duc (1814-1879) was een Franse architect die veel werkte met de rationele structuren van middeleeuwse, gotische bouwwerken. Hij was zodoende een inspirator voor zowel Berlage als Pierre Cuypers.

  Achter het gebouw stond een zaal met zes biljarts. Die werd later verbouwd tot wintertuin.

  Willemsen werd in 1893 failliet verklaard. Het gebouw werd toen de sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps, met de naam Nos Iungit Amicitia (N.I.A.). Nadat de studenten in 1896 waren vertrokken en het pand was opgeknapt, opende hier in 1897 weer een hotel en café-restaurant, met de naam Monopole. Dat was eigendom van dezelfde exploitatiemaatschappij die op het Rembrandtplein het befaamde café Mille Colonnes runde.

  Sociëteit N.I.A. keerde in 1906 terug, om er ditmaal tot 1914 te blijven. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog diende de sociëteit als aanmeldingsbureau van de Vrijwillige Landstorm, voorloper van de huidige Nationale Reserve.

  In 1917 opende café Moderne hier de deuren. Boven het café kwam dansschool Van Hinte. In de jaren '30 werd het pand gebruikt door meubelwinkel Paerel's, tot circa 1970. Daarna kwamen er diverse andere winkels.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  juli 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 17 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken