• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Gebouw Industria, Dam 23-31

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Gebouw Industria. Dam 23-31

  Datering:
  1914-1916
  Architect:
  Kuipers, F.
  Bouwstijl:
  Rationalisme
  Oorsponkelijke functie:
  Sociëteit en kantoor
  Status:
  Rijksmonument

  Gebouw Industria, met onder meer de sociëteit van de Industrieele Club (vanaf 1975 Industrieele Groote Club). Het staat op de hoek met het Rokin. In het gebouw zijn ook kantoren, en er zijn plannen om enkele verdiepingen tot hotel in te richten.

  De Industrieele Club werd in 1913 opgericht door een groep ondernemers en industriëlen. In 1975 fuseerde de Club met sociëteit de Groote Club, die overkwam uit haar pand op Dam 16.

  Dagblad De Tijd citeerde in 1941 architect Kuipers over de ontstaansgeschiedenis van het gebouw:

  Ik had voor de effectenfirma P.N. van Eyck, voor wie ik haar kantoorgebouw achter het nu verdwenen kommandantshuis op den Dam had verbouwd, een ontwerp gemaakt voor een gebouw, dat aan den Vijgendam zou komen, na slooping van het bekende hoekje met het poortje van Froger. Maar de firma kon door omstandigheden haar plannen niet doen uitvoeren. Daar zat ik met mijn schetsen. Dat is even een benauwde tijd geweest. Gelukkig hoorde ik, dat Julius Bunge voor wien ik, samen met Zweedsche architecten „Kareol” bij Aerdenhout had gebouwd — een nieuw kantoor zocht. En ook H.W. van Marle en Dudok de Wit & Co. Met zijn drieën vormden zij de maatschappij „Industria”. Daarbij kwam nog een toeval, dat de heer Geveke met plannen voor de stichting van een Industrieele Club rondliep en zoo kreeg het gebouw nóg een huurder, waarbij zich nog gegadigden voor de ontworpen winkels voegden. In 1913 kon het beginnen. Tot mijn groote voldoening werd mij ook de inrichting van het gebouw opgedragen, want het ideaal is om een huis, dat je bouwt, ook naar je eigen geest te kunnen inrichten.

  De firma Bunge verhuisde in 1936 naar een nieuw gebouw in de Spuistraat.

  Dit stukje Dam heette tot 1957 Vijgendam. Het adres van dit gebouw was Vijgendam 2-6.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  april 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 72 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken