1850-1940 | Wederopbouw | Na '65
 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Gereedschap

  Amaliastraat 5

  Datering:
  1923
  Architect:
  Groenendijk, Th. & Th.J. Lammers
  Bouwstijl:
  Amsterdamse School, expressief
  Oorsponkelijke functie:
  School
  Status:
  Gemeentelijk monument

  Gebouwd als Marnixschool, een gereformeerde school voor lager en uitgebreid lager onderwijs. De school zat eerder in een gebouw in de Marnixstraat dat afgekeurd werd.

  In tegenstelling tot de meeste oudere scholen was dit geen corridorschool maar een vroege vorm van halschool, waarbij de lokalen rond een hal liggen. Architect Lammers schreef daarover in het Bouwkundig Weekblad: "Mede omdat het plan er zich toe leende is hier getracht de meestal onvermijdelijke lange gangen te vervangen door een centrale hal. Daar de achtergevel op het Zuiden ligt zijn de leslokalen in hoofdzaak aan de achterzijde geprojecteerd."

  Over de taakverdeling tussen hem en collega Groenendijk schreef Lammers: "Het werk werd aan den heer Th. Groenendijk en mij opgedragen, het ontwerp en uitvoering is echter grootendeels mijn taak geweest. "

  De school was opgericht in 1841, door de 'afgescheidenen', een afsplitsing van de aloude Hervormde gemeente. Bij het honderdjarig bestaan in 1941 was het de oudste "School met den Bijbel" van Nederland. Het eerste schoolgebouw stond aan de Bloemgracht. Toen de school in 1886 naar de Marnixstraat verhuisde, werd de naam Marnixschool aangenomen. Later werd dat Marnixschool van Sint Aldegondeschool.

  Wanneer de school gesloten werd is ons niet bekend. In de jaren 1980 was hier de gemeentelijke voorpost/projectgroep gevestigd voor de stadsvernieuwing van de Frederik Hendrikbuurt en de Staatsliedenbuurt. Er is nu (2019) een kinderopvang gevestigd.

  Bronnen & links:
  • Monumenten Inventarisatie Project
  • G. Bolhuis, H. Hartman, E. Mattie e.a. (red.): Atlas Gordel 20-40. Stedelijke Woningdienst / Uitgeverij De Balie, Amsterdam 2000.
  • Geschiedenis Marnixschool: Nieuwe provinciale Groninger courant 22-8-1941, resolver.kb.nl/…
  • Th. Lammers: Het nieuwe schoolgebouw voor de Marnixschool aan de Amaliastraat te Amsterdam. In Bouwkundig Weekblad jrg 44 nr 51, december 1923.
  Laatste wijziging:
  december 2019
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 3 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken