1900

De Haaks was een lichtschip, een drijvende vuurtoren. Het schip was in 1883 gebouwd op de Rijkswerf (nu nog Marine-etablissement) en lag sinds 1890 bij een zandplaat bij Den Helder. Hier ligt het bij de werf D. Goedkoop Jr. aan de Hoogte Kadijk.

Locatie

 • · Hoogte Kadijk (5 foto's in de app)

  Eeuwen geleden werd in een stuk aangeslibd land een lage zomerdijk aangelegd, een kadijk. Een deel ervan werd later nog eens opgehoogd en werd toen Hoogte van de Kadijk genoemd, verkort tot Hoogte Kadijk. Het lagere deel werd zo de Laagte Kadijk.

 • · Nieuwe Vaart (10 foto's in de app)

Trefwoorden

 • · scheepswerf (22 foto's in de app)

 • · Rijkswerf (10 foto's in de app)

  Rijkswerf annex marine-etablissement op het eiland Kattenburg. Het terrein was tijdens Olies leven een stuk groter dan nu: in het zuidwesten liep het door tot waar nu de IJtunnel begint.

Veel meer foto's vind je in de app:

App Store-knop   Play Store-knop

Lees meer over de Jacob Olie-app.

1900

The Haaks was a lightship, a floating lighthouse. It was built in 1883 on the Rijkswerf (still a Marine establishment now) and served near Den Helder. Here it is docked at D. Goedkoop Jr.'s shipyard on Hoogte Kadijk.

Location

 • · Hoogte Kadijk (5 photos in the app)

  Hoogte Kadijk and Laagte Kadijk are the higher and lower parts of a dike that was constructed many ages ago.

 • · Nieuwe Vaart (10 photos in the app)

Tags

 • · shipyard (22 photos in the app)

 • · Rijkswerf (10 photos in the app)

  National shipyard and navy establishment on Kattenburg island. In Olie's days the area was larger than it is today. Part of it had to make way for a car tunnel under the IJ.

You'll find many more photos in the app:

App Store button   Play Store button

Read more about the Jacob Olie app.