Een overzicht van bouwkunst in Amsterdam van 1945 tot 1970: de periode van de Wederopbouw.

Samenstelling: Ronald Klip. Correcties, suggesties, aanvullingen: via dit formulier, of laat het weten op Twitter of op de Facebook-pagina.

Toelichting

De afbeeldingen van het Stadsarchief zijn op basis van adres gekoppeld aan de panden. Soms zal slechts een klein deel van het pand op de afbeelding zichtbaar zijn.

Afkortingen

RCE
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
bMA
Bureau Monumenten en Archeologie (gem. Amsterdam)

Copyright

Tekst en afbeeldingen zijn (tenzij anders vermeld) © contentecontent.com. Overname mag alleen met toestemming.

Bij afbeeldingen van derden is de licentie vermeld:

 • publiek domein: vrij te gebruiken
 • CC BY-SA: Creative Commons-licentie (naamsvermelding, gelijk delen)
 • CC BY: Creative Commons-licentie (naamsvermelding)
 • SAA: afbeelding afkomstig uit het Stadsarchief Amsterdam. Toestemming.

Bronnen en literatuur

 • Bestanden en lijsten
  • Monumentenregister, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Beschrijvingen van wettelijk beschermde gebouwen en andere historische objecten en gebieden. Zie hier.
  • Top-100 jonge monumenten: gebouwd na 1940, hier.
  • Beeldbank Stadsarchief Amsterdam, zoals beschikbaar gesteld voor Apps for Amsterdam 2011. Hier de volledige beeldbank.
  • Contouren van panden, loop van straten: BAG, Adamlink.
 • Papier
  • Gemeente Amsterdam: Het Gemeentelijk Monumenten Project Amsterdam-Centrum. Bureau Monumenten en Archeologie / Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2007.
  • Ids Haagsma e.a.: Amsterdamse gebouwen 1880-1980. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1981.
  • Maandblad Ons Amsterdam, verschillende jaargangen.
 • Online
  • Historische kranten op Delpher. Onder meer Het Nieuws van den Dag en Algemeen Handelsblad.
  • Collectie van het Nieuwe Instituut (o.a. Rijksarchief voor de Nederlandse architectuur en stedenbouw): Zoekportaal
  • RCE: Dossier Wederopbouw
 • Kaarten: Google.

Vrijwaring

De gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en verwerkt. Desalniettemin kunnen er onvolkomenheden en onvolledigheden in voorkomen.