Privacyverklaring

De app Jacob Olie: Amsterdam is een uitgave van contentecontent.com te Amsterdam.

Als u daar toestemming voor geeft, gebruikt de app kaarten van Google Maps om te laten zien waar Olie zoal foto's heeft gemaakt. Zie daarvoor het het privacybeleid van Google. U kunt de gegeven toestemming weer intrekken in de instellingen van de app.

De app biedt ook de mogelijkheid om uw locatie te tonen op genoemde kaarten, zodat u gemakkelijk kunt zien welke items er in de buurt zijn. Hiervoor worden locatievoorzieningen van uw apparaat (telefoon, tablet) gebruikt. U dient daarvoor tijdens het gebruik toestemming te geven. Die toestemming kunt u weer intrekken via de instellingen van uw apparaat. De app gebruikt de locatie alleen voor het beoogde doel; verder worden de gegevens niet door de app verwerkt. Raadpleeg s.v.p. de documentatie van uw apparaat voor informatie over gegevensverwerking door de locatievoorzieningen.

Verder verzamelt noch verwerkt de app persoonsgegevens.

Als u desondanks een klacht heeft over ons gebruik van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zien toe op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, in Nederland.