• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Oranjekerk, Van Ostadestraat 149-151

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Oranjekerk. Van Ostadestraat 149-151, Eerste Van der Helststraat 1A

  Datering:
  1900-1903
  Architect:
  Posthumus Meyjes sr., C.B.
  Bouwstijl:
  Eclecticisme
  Oorsponkelijke functie:
  Kerk
  Status:
  Gemeentelijk monument

  De Oranjekerk, oorspronkelijk een Nederlandse Hervormde kerk, nu een PKN-kerk. Het gebouw is nog altijd in gebruik voor kerkdiensten en wordt ook gebruikt voor concerten en tentoonstellingen. Het is in 1998-2000 gerestaureerd.

  Het Nieuws van den Dag schreef in september 1903:

  Een sieraad voor buurt IJ IJ is deze nieuwe kerk [..] De gevel van het fraaie gebouw vormt met den slanken toren een aardig verrassend geheel, wat door menigeen gaarne aanschouwd zal worden. De grondvorm van de kerk, welke geheel in baksteen is opgetrokken, is een Grieksch kruis met achtkantige zijarmen. Bijzonder fraai zijn de ramen met de sierlijke bogen, welke bezet zijn met keurige in lood gevatte ruitjes uit de fabriek van de firma Schouten, te Delft.

  In tegenstelling met het meerendeel der Hollandsche kerken, die bijna alle leibedekking hebben, is dit gebouw voorzien van glinsterende roode en groene dakpannen.

  De hoogte van de kerk tot aan de wijzerplaat van den toren is dertig meter. De torenspits is vijftig meter boven den grond.

  Het inwendige ziet er ook fraai en tevens zeer vriendelijk uit. Dit komt in hoofdzaak door de zachte kleuren van de geheele beschildering en het aangename effect, dat de gekleurde ruiten maken. Kolommen worden in de kerk niet aangetroffen, zoodat de voorganger steeds goed te zien en te verstaan is van alle zitplaatsen, ook van de gaanderijen, die gebouwd zijn in drie der kruisarmen. In de vierde staat het spreekgestoelte, waarboven later het orgel geplaatst zal worden. Wel eigenaardig is 't, dat de preekstoel zeer laag bij den vloer is, zoodat de predikant naar de hoogte spreekt; want alle zitplaatsen zijn amphitheatersgewijze gebouwd.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  juli 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 30 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken