• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Van Beuningenplein 2-108

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Van Beuningenplein 2-108, De Kempenaerstraat 1-9, De Kempenaerstraat 13-21, Van Hallstraat 12-50, Van Hallstraat 58-92, Van Hogendorpstraat 751-861

  Datering:
  1914-1918
  Architect:
  Bazel, K.P.C. de
  Bouwstijl:
  Rationalisme
  Oorsponkelijke functie:
  Etagewoningen
  Status:
  Gemeentelijk monument

  Karel de Bazel ontwierp deze woningen en het blok aan de overzijde van het Van Beuningenplein voor de Vereeniging tot verbetering der Volkshuisvesting "De Arbeiderswoning". Het waren in totaal zo'n 300 woningen. Na enkele jaren werden ze vanwege exploitatieproblemen overgenomen door de Gemeentelijke Woningdienst.

  De blokken zijn opgetrokken in een grijze baksteen op een zwarte voet. Typerend zijn ook de ingesneden hoeken. Die maakten een nuttige plattegrond van de woningen mogelijk.

  De woningen werden om een groot binnenterrein gebouwd, waar al een bad- en washuis en twee scholen stonden.

  Dagblad Het Volk bekeek het blok in 1915:

  Het is in rustige, bijna strenge, maar steeds voorname lijnen opgetrokken van grijzen baksteen op een zwarten voet van hetzelfde materiaal. Een logische indeeling van ramen en deuren en een sobere versiering behoeden de gevels voor de eentonigheid, die het gevolg had kunnen zijn van bet gebruik van éénsoortig materiaal.

  De indruk van strengen vorm en logische indeeling blijft behouden als men binnentreedt. Het blok is onderverdeeld in perceelen met 8 woningen. Ieder perceel heelt een aparten toegang van de straat en een eigen trappenhuis, geheel uitgevoerd in cementijzer, goeddeels in roode kleur gehouden.

  Bij de inrichting der woningen kon slechts worden voldaan aan minimum-eischen. Wijl zij bestemd zijn voor groote gezinnen, waarvoor dus veel slaapgelegenheid noodig is, moest alles aan die behoefte ondergeschikt gemaakt worden. Daarom heeft men kamer en keuken gekombineerd. Een kombinatie waartegen stellig ernstige bezwaren kunnen worden ingebracht, maar die toch wel overeenkomt met het Amsterdamsch gebruik.

  [..] Behalve de woonkamerkeuken en de bijkeuken heeft iedere woning drie tot vijf slaapkamertjes, waarvan elk met een flink schuifraam in direkte verbinding is met de buitenlucht. De houten ledikanten staan er al in. Iedere woning heeft zijn eigen gangetje, waarin kloset met waterspoeling en een flinke kast met kolenhok. Voorts biedt een afgesloten zoldertje nog gelegenheid tot berging.

  [..] Zoals gezegd: er is gewoekerd met de ruimte en met het geld. En hoewel slechts voldaan is aan minimum-eischen, zullen de gezinnen, die straks uit de Jordaankrotten hierheen komen, zich voelen als traden zij het paradijs binnen.

  Toch komt het ons voor, dat het karakter van het geheel te streng is. Dit is misschien zoo, omdat wij aan dezen massa-bouw nog niet gewend zijn, maar de vraag rees toch herhaaldelijk: kan het niet wat vriendelijker?

  Het blok werd in 1975 gemoderniseerd. Gemeentelijk monument sinds 2016.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  mei 2018
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 46 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken