1850-1940 | Wederopbouw | Na '65 | Complexen | Personen & organisaties | Thema's | Bouwstijlen
 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Spuistraat 274

  Datering:
  1898
  Architect:
  Arkel, G.A. van
  Bouwstijl:
  Art nouveau, sober
  Oorsponkelijke functie:
  Winkel-woonhuis
  Status:
  Rijksmonument

  Hoek Raamsteeg. Vanaf de oplevering zit er een bakker op de begane grond. Het werd gebouwd in opdracht van luxebakkerij Stähle.

  Friedrich Conrad Stähle was een zoon van de uit Frankenberg (Pruisen) afkomstige Jakob Friedrich Stähle. Vader Stähle had een bakkerij om de hoek, Raamsteeg 5, waar de familie ook woonde.

  Bij oplevering was dit het hoogste gebouw in dit deel van het blok. Dat veranderde in 1923 met de komst van het gebouw van Gerzon.

  In de winkel zijn fraaie tegeltableaus aangebracht met taferelen uit het bakkersbedrijf. Ze zijn gemaakt door plateelbakkerij Roozenburg. Ook in het exterieur zijn decoraties te vinden over het bakken van brood.

  Het Nieuws van den Dag schreef in juli 1898:

  EEN MODELBAKKERIJ.

  Het nieuwe gebouw op den hoek van Spuistraat en Raamsteeg heeft reeds geruimen tijd veler aandacht getrokken. Heden is alle geheimzinnigheid opgeheven. In dit perceel heeft de Heer Fred. C. Stähle heden zijn luxe-bakkerij geopend.

  Het gebouw is opgetrokken door de aannemers Gebr. Nienaber, naar de plannen van den architect G. van Arkel, die tegelijk voor de geheele stoffeering en meubeleering zorgde. De eigenlijke winkel maakt een zeer aangenamen indruk, door de prachtige tegels van de plateelbakkerij Roozenburg, de sierlijke koperen etalages van Becht & Dyserinck, de fraai bewerkte deuren met geslepen glas en de prachtige toonbank van onyx. Zeer bijzonder is ook de eigenlijke bakkerij, welke zich diep achter het perceel uitstrekt tot aan den vroegeren winkel van den Heer Stähle. Het spreekt wel vanzelf, dat ook hier de geheele verlichting electrisch is, zelfs in de groote heetelucht-ovens.

  In den nieuwen gevel is overgebracht een fraaie, oude gevelsteen met het jaartal 1748 en het opschrift:

  In trouebel tydt is 't aangeleyt,
  In Vreedens tydt volbragt,
  In God heb ik myn hoop gevlyet,
  In wien ik alles wagt.

  Zaterdag werd aan alle vrouwelijke bezoekers, ter eere van de opening, een bouquetje overhandigd.

  Het pand nog altijd in gebruik bij een bakker: sinds 1990 zit hier de firma Egstorf.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  mei 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 12 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken