• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Spuistraat 21

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Spuistraat 21

  Datering:
  1882
  Architect:
  Löning, J.H.T.
  Bouwstijl:
  Neorenaissance XIXB
  Oorsponkelijke functie:
  Verenigingsgebouw
  Status:
  -

  Gebouw van de vereniging van Catharina van Siena, een katholieke organisatie die ondersteuning gaf aan armlastige zieken en kraamvrouwen.

  Achter de gevel staat een relatief klein gebouw, waarvan het oorspronkelijke interieur verloren is gegaan. In de gevel zitten enkele neogotische elementen, zoals de spitsvormige boog boven de ingang.

  Architect Löning beschreef het pand in 1884 in het vakblad De Opmerker als volgt:

  Het hier afgebeelde gebouw (zie afbeelding, red.) werd in het jaar 1882 door den ondergeteekende ontworpen en uitgevoerd voor de Vereeniging "der H. Catharina van Siena", gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt arme zieken en kraamvouwen te ondersteunen.

  Bij de ordonnantie van den gevel moest rekening gehouden worden met de indeeling der verschillende plattegronden. Het sousterrain bevat de spijskokerij met bijlokalen. Daarboven bevindt zich de vergaderzaal, met afzonderlijken toegang. Behalve magazijnruimte, bevat het gebouw verder de noodige woonvertrekken.

  De gevel is opgetrokken in baksteen in verschillende kleuren, terwijl voor de constructiedeelen, waar dit noodig was, witte en blauwe bergsteen is gebruikt. Het venster boven den ingang is met gebrand glas gevuld, terwijl de sousterrainvensters van gesmeed-ijzeren hekken voorzien zijn.

  De aannemers waren de heeren Mulder en Sarlemijn, die met veel zorg de werkzaamheden uitvoerden.

  Het beeldhouwwerk is vervaardigd door de gunstig bekende firma Van den Bossche en Crevels.

  Het gebrande glas leverde de firma Geuer te Utrecht.

  J. H. T. LÖNING.

  Bronnen & links:
  • Beschrijving: De Opmerker, jrg. 19, nr. 23, 7 juni 1884.
  Laatste wijziging:
  mei 2020
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 5 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken