• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Willemsluis, Sixhavenweg 14a

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Willemsluis. Sixhavenweg 14a

  Datering:
  1824 / 1867
  Architect:
  Blanken, J.
  Bouwstijl:
  Oorsponkelijke functie:
  Schutsluis
  Status:
  Rijksmonument

  De schutsluis Willem I, in het Noordhollandsch Kanaal. Ontworpen door Jan Blanken, indertijd een vooraanstaand waterstaatkundig ingenieur. De sluis heeft een grote en een kleine sluiskom. In 1867 werd de sluis gerenoveerd, waarbij het uiterlijk grotendeels intact bleef.

  Ten tijde van de aanleg was het een zeesluis, bedoeld voor zeeschepen die vanuit Amsterdam via het kanaal naar de Noordzee voeren. Tegenwoordig is de sluis alleen nog in gebruik bij de binnenvaart en de recreatievaart.

  De sluis was onderdeel van een complex van waterstaatwerken, waaronder de eveneens door Blanken ontworpen Voorhaven van het Kanaal en de dijken langs het Kanaal (nu nog te herkennen in de hoger liggende Buiksloterweg en Adelaarsweg).

  In de jaren 1860 kon de sluis het toegenomen scheepvaartverkeer niet meer aan, zowel wat betreft het aantal schepen als de omvang. Daarom werd iets naar het oosten de sluis Willem III aangelegd (gereed 1864, ontwerp J.W.F. Conrad). Enkele jaren later was het Noordzeekanaal gereed en werd het rustiger op het Noordhollandsch Kanaal.

  De noordelijke uitgang van de schutsluis Willem III werd na WO II gedempt t.b.v. de IJtunnel. Het zuidelijke deel is nu een haven voor woonboten.

  Laatste wijziging:
  augustus 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Zoeken