• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Singel 126-130

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Singel 126-130

  Datering:
  1916
  Architect:
  Walenkamp, H.J.M.
  Bouwstijl:
  Rationalisme
  Oorsponkelijke functie:
  Kantoor
  Status:
  Gemeentelijk monument

  Voormalig kantoor van de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer.

  De voorloper van die verzekeraar kwam in 1905 over van het Damrak. Het oude grachtenhuis Singel 130 werd daartoe door architect Walenkamp verbouwd tot kantoor.

  De voorloper van Centraal Beheer was de Centrale Werkgevers Risico-Bank, die voor werkgevers de Ongevallenwet uitvoerde. Vanaf 1909 ging de maatschappij verder met twee andere verzekeraars, de Centrale Landbouw-Onderlinge en de Tuinbouw-Onderlinge, onder de naam Coöperatieve Vereniging “Centraal Beheer”.

  In 1916 volgde de samenvoeging van Singel 130 met 126 en 128; het geheel kreeg toen de huidige gevel. Ook nu was Walenkamp de architect.

  In 1930 nam Centraal Beheer ook Herengracht 119 in gebruik, dat aan de achterkant grensde aan het Singel-pand. De daar gevestigde Vakschool voor Kleermakers verhuisde naar de Nieuwe Uilenburgerstraat.

  Centraal Beheer verhuisde in de jaren 1970 naar Apeldoorn.

  Dagblad De Tijd was in maart 1916 aanwezig bij de ingebruikname van het nieuwe kantoor en deed verslag:

  Nadat de eerewijn was rondgediend had de bezichtiging der kantoren plaats. Het oorspronkelijke gebouw der Risico-Bank, een oud Amsterdamsch patriciërshuis, is met twee belendende perceelen vergroot. De beide belendende perceelen werden geheel afgebroken en door nieuwbouw in beton vervangen. Ook de zandsteen gevel van het oorspronkelijke gebouw werd verwijderd en voor het nieuwe complex een gevel in baksteen opgetrokken. Van buiten maakt het echt Hollandsch gebouw een bijzonder aangename indruk.

  Bij een wandeling door de kantoorlokalen, die ruimte bieden voor een 200-tal ambtenaren, treft de flinke wijze waarop alles is ingericht. De lokalen zijn ruim, hoog en goed verlicht en waar mogelijk, voorzien van parketvloeren. Het geheele gebouw is voorzien van centrale verwarming en electrisch licht. In de lokalen voor het personeel is plafondverlichting toegepast, die buitengewoon voldoet. Natuurlijk zijn een flinke lift voor het transporteeren van bceken enz. en een ruime brandvrije kluis niet vergeten.

  De bouw geschiedde door den aannemer J.N. Hendrix, naar plannen van den architect H.J.M. Walenkamp Czn.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  december 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 16 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken