• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Reijnier Vinkeleskade 53

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Reijnier Vinkeleskade 53

  Datering:
  1925
  Architect:
  Hendrix, P.B.M.
  Bouwstijl:
  Oorsponkelijke functie:
  School, zusterhuis en kapel
  Status:
  -

  Het huidige Fons Vitae Lyceum, gebouwd als Rooms-katholieke HBS voor Meisjes. De HBS was in 1914 begonnen in de Vondelstraat.

  De sober vormgegeven school had ook een internaat, voor maximaal 40 meisjes. Zoals wel vaker bij katholieke scholen maakte het gebouw deel uit van een complex met zusterhuis en kapel. Die gebouwonderdelen hebben hun oorspronkelijke functie verloren.

  Pater Jan van Heugten van de Krijtberg-kerk aan het Singel schreef in juni 1925 in dagblad De Tijd:

  In een der modernste centra onzer hoofdstad, tusschen Jacob Obrechtplein en Reinier Vinkeleskade, te midden van allerlei nieuw-modische huizen, die er in strengheid van lijn met hun geele of roode muurvlakken zwaar als Assyrische monumenten uit den grond rijzen, hebben de eerw. Zusters Franciscanessen van Heythuizen haar, of liever Amsterdams nieuwe R. K. Meisjes-H. B. S. geplaatst. Haar torentje en kapelramen doen aan als een Roomsche verrassing te midden van het koud- en brutaal-imposante van een nieuwen stadswijk en scheppen een lichte klooster-atmosfeer in die nieuwe omgeving.

  Opgetrokken in strenge regelmaat, in grooten eenvoud van ornament, bezit het gebouw zijn schoonste sieraad in een treffende soberheid. Het domineert zijn omgeving door hoogheid van uitzicht en concentreert zijn voornaamheid in strakheid van uiterlijk, alsof dit alles een symbool was, dat 't zijn toekomstige bezoekers iets bijzonders te bieden heeft, iets hoogs en voornaams, een waarde, die inwendig en blijvend is. Het is een school tot zielevorming — wanneer wij alles: wetenschap, godsdienst en opvoeding in een woord mogen samenvatten — zielevorming, dit groote geheim, waarvan de Roomsche Kerk steeds den sleutel bewaard heeft en dit één der vele machten is, die haar benijd worden. [..]

  Begin jaren 1950 werd de naam Fons Vitae aangenomen: bron van leven. De school werd in 1968 gemengd; de laatste zusters vertrokken in 1980.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  juni 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 9 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken