1850-1940 | Wederopbouw | Na '65 | Complexen | Personen & organisaties | Thema's | Bouwstijlen
 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Kerbertterras. Plantage Kerklaan bij 36

  Datering:
  1929
  Architect:
  Ouëndag, B.J.
  Bouwstijl:
  Oorsponkelijke functie:
  Dierenverblijf
  Status:
  Rijksmonument

  Het leeuwenverblijf, vernoemd naar de voormalige directeur dr. C. Kerbert (1890-1927). Diens opvolger Portielje werkte mee aan het ontwerp. Het terras meet 22 x 9 meter, de nachtverblijven niet meegerekend.

  Het geldt als het eerste modern opgezette dierenverblijf in Artis. Het kreeg bijvoorbeeld geen tralies: gracht en muurtje zorgen voor openheid én voldoende veiligheid.

  Het stond in verbinding met de oude roofdierengalerij, zodat de dieren bij toerbeurt het terras konden gebruiken.

  Het Algemeen Handelsblad schreef in april 1929, enkele weken voor de ingebruikname, over dierenverblijven in het algemeen en over dit specifieke terras:

  Het moderne dierenverblijf is zoo ruim en zoodanig ingericht, dat het, mede door het samenzijn daarin van meer soortgenooten of zelfs van meer tot verschillende soorten behoorende dieren, deze prikkelt tot allerlei werkzaamheid en spel. Bij den aanleg ervan wordt rekening gehouden met de eischen op dierverplegingsgebied betreffende buitenlucht, resp. frissche lucht en licht, alsook luchtige maar niet tochtige, voldoend warme, resp. verwarmde en droge slaapplaatsen. Ook geeft het moderne dierenverblijf het publiek gelegenheid te zien, wat het levende dier met zijn lichaam doen kan en hoe het zich ouder allerlei omstandigheden gedraagt.

  Het monumentale nieuwe roofdieren-terras, waar leeuwen en tijgers zullen rondloopen, geheel in de vrije buitenlucht en niet door tralies, doch slechts door een laag muurtje en een diep bassin met water van het publiek gescheiden, zal een zeer groote aanwinst voor „Artis” zijn.

  Do architecten van het Genootschap, de heeren Ouëndag, hebben bet principe der moderne dierenverblijven op nieuwe wijze uitgewerkt. Hier aan de achter- en zijwanden der terrassen geen imitatie-rotspartijen, integendeel, achter- en zijwanden worden hier uiterst eenvoudig gehouden, terwijl toch een al te groote eenvoud voorkomen wordt door een fraaie afwerking en door een geschikte en stijlvolle opvulling der beide hoeken tusschen zijwanden en achterwand, waar de dieren in twee, naar den toeschouwer toe open nissen, indien zij dat willen, beschutting tegen regen of fellen zonneschijn kunnen vinden.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  november 2012
  Link Twitter Facebook E-mail

  Zoeken