1850-1940 | Wederopbouw | Na '65
 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Sloterkerk. Osdorperweg 28

  Datering:
  1861
  Architect:
  Hamer, P.J.
  Bouwstijl:
  Neoclassicisme, sober
  Oorsponkelijke functie:
  Kerk
  Status:
  Rijksmonument

  De Nederlandse Hervormde kerk van Sloten. De kerk staat op een terp waar al in de 12e eeuw een kerk werd gebouwd. De voorganger van de huidige kerk was in 1857 zo vervallen dat besloten werd tot sloop en nieuwbouw.

  Het is een zaalkerk, bestaande uit één ruimte. De toren werd wegens verval in 1965 herbouwd. Het is ook een zogenaamde Waterstaatskerk: het ministerie van Waterstaat hield toezicht op de bouw, die betaald werd met geld van de rijksoverheid.

  Aan de achterkant is een consistoriekamer tegen de kerk aangebouwd. Daar konden de ouderlingen van de gemeente vergaderen.

  In de kerk stonden banken met 265 zitplaatsen en 160 losse stoelen; er was dus zitplek voor 425 bezoekers.

  Architect Hamer publiceerde in 1863 een nauwkeurige beschrijving in het vakblad Bouwkundige Bijdragen. Een citaat:

  Het gebouw is ontworpen in den zoogenaamden rondbogenstijl en van metselsteen opgetrokken, terwijl alle lijstwerken aan de pilasters en in en op het muurwerk van den toren, de dekstukken met lijst en roef op de gevels benevens de aldaar geplaatste torenspitsen, van bentheimer steen zijn en de voorkomende consoles onder de bovenlijst van den toren, alsmede de versiering op de acht frontespiesen van den toren, van gebakken aardwerk (terra cotta) zijn aangebragt.

  Bronnen & links:
  • Monumenten Inventarisatie Project
  • P.J. Hamer: De nieuwe kerk en konsistoriekamer voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Sloten c.a. (Noord-Holland). In Bouwkundige Bijdragen, 1863.
  Laatste wijziging:
  februari 2018
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 29 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken