• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Louise de Colignystraat 2-54

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Louise de Colignystraat 2-54, Juliana van Stolbergstraat 1-51, Bestevâerstraat 232-238, Willem de Zwijgerlaan 331

  Datering:
  1933-1936
  Architect:
  Merkelbach, B. & Ch. Karsten
  Bouwstijl:
  Nieuwe Bouwen
  Oorsponkelijke functie:
  Woningen (gestapeld)
  Status:
  Gemeentelijk monument

  De blokken aan de Bestevâerstraat, Juliana van Stolbergstraat, Louise de Colignystraat en Charlotte de Bourbonstraat zijn in Amsterdam vroege voorbeelden van strokenbouw. Ze staan bekend als de Koningsvrouwen van Landlust.

  Het verkavelingsplan is opgesteld door Ben Merkelbach en Charles Karsten. Zij ontwierpen ook de bebouwing hier tussen de Louise de Colignystraat en de Juliana van Stolbergstraat.

  Dit open blok werd gebouwd voor woningbouwvereniging Het Westen. Het zijn twee lange blokken met portiekwoningen en een kort rijtje met bejaardenwoningen. Op de koppen aan de Willem de Zwijgerlaan kwam winkels: slagerij Wientjes en melkwinkel Van Geene.

  Dagblad De Tijd schreef er in juli 1937 over:

  Overigens bestaan de blokken uit vier woonlagen, waaronder een sousterrain, dat gelegenheid tot rijwielberging biedt met een bergplaats voor ieder der acht gezinnen, die een gemeenschappelijke straatdeur hebben, doch via twee trappen hun verdieping bereiken. De open bebouwing, welke de achtergevels ook van de straat af zichtbaar doet zijn, stelde bijzondere eischen. Met het oog hierop is een speciaal waschbalcon ontworpen met waschdrooglijnen en afgescheiden met een deur van ondoorzichtig glas van het balcon voor de slaapkamers, zoodat ook op den waschdag de achterbalcons een zoo ordelijk mogelijken aanblik bieden. Bovendien bevat de keuken een waschdroogrek voor drogen in den winter. Voor het eerst heeft een woningbouwvereeniging hier stalen ramen en deuren toegepast.

  Een gemeenschappelijke tuin, waarin een plasvijver wordt aangebracht, biedt den kinderen gelegenheid in de buitenlucht te spelen zonder in het verkeer gevaar te loopen, terwijl de ouders altijd een kijkje op hun kroost hebben.

  De oorspronkelijke stalen kozijnen zijn hier bij een renovatie vervangen door forse witte aluminium exemplaren, waardoor het originele uiterlijk verloren is gegaan - voorzover dat niet al was aangetast door de vele schotelantennes.

  Het Algemeen Handelsblad schreef in juli 1937 als volgt over de laagbouw aan de Bestevâerstraat:

  En ten slotte moet nog worden opgemerkt, dat de breedte-basis van het „rechthoekig hoefijzer”, dat deze woningen vormen, enkele lage huizen zijn, zonder sousterrain, voor ouden van dagen, die van hun ramen uit een prettig overzicht zullen hebben over het binnenplein, waar de jeugd zal heerschen en ongetwijfeld door de ouders wel tot respect zal worden gebracht voor de muurplanten, het struikgewas, de plasvijver, het smaakvolle geheel, dat de tuinarchitect D. Stroomenbergh Jr. heeft ontworpen en dat allen bewoners meer genoegen zal geven dan de gebruikelijke stadstuintjes, die gewoonlijk op den duur een verzamelplaats worden van allerlei onbruikbaar geworden voorwerpen.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  augustus 2018
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 9 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken