• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Muiderkerktoren, Linnaeusstraat 35G

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Muiderkerktoren. Linnaeusstraat 35G

  Datering:
  1892
  Architect:
  Vixseboxse, G.W.
  Bouwstijl:
  Neorenaissance XIXB
  Oorsponkelijke functie:
  Kerktoren
  Status:
  Gemeentelijk monument

  Alleen de 55 meter hoge toren resteert van de Muiderkerk. In oktober 1989 legde een brand, ontstaan tijdens werkzaamheden aan het dak, het schip van de kerk in de as.

  Ten tijde van de bouw was de kerk de twaalfde hervormde kerk in Amsterdam.

  Het Nieuws van den Dag schreef een week voor de ingebruikname van de kerk onder meer:

  Reeds in de verte maakt het kerkgebouw met zijn spitsen, slanken toren, die hoog boven de omringende huizen en 't geboomte uitsteekt, een sierlijken indruk en bij een nadere beschouwing vermindert deze indruk geenzins. Integendeel, ieder zal moeten erkennen dat de nieuwe Muiderkark, die op een geheel vrij terrein, tusschen de le en 2e Van Swindenstraat, is gebouwd, op dat terrein al bijzonder goed voldoet en bepaald een aanwinst voor de Linnaeusstraat is te noemen.

  De indruk, dien men krijgt is, die van sierlijkheid, maar ook die van eenvoud en soberheid. Geen overlading van versierselen; slechts de hoofdingang in het midden van den voorgevel is versierd met eenige renaissance-motieven en met een gevelsteen, waarin de woorden : „Justus ut leo confidit” zijn uitgehouwen.

  Boven dezen hoofdingang verheft de toren, die dus het midden van den voorgevel vormt, zijn slanke spits tot een hoogte van 55 Meter.

  Treedt men door de breede hoofddeur de kerk binnen, die den vorm heeft van een Grieksch kruis, met korte, gelijke armen, dan heeft men onmiddellijk boven zich de orgelgalerij, waar een pijporgel zal worden geplaatst.

  De Latijnse spreuk is ontleend aan Spreuken 28 en betekent zoveel als "De rechtvaardige is moedig als een leeuw".

  Op de plek van het kerkdeel verrees in 1994 een fors kantoor- en congresgebouw, ontworpen door Van Hoogevest Architecten. Daarvoor werd de kosterij, Van Swindenstraat 2, die de brand had overleefd, afgebroken.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  december 2018
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 12 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken