• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Leidsebrug, Leidseplein

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Leidsebrug. Leidseplein

  Datering:
  1925
  Architect:
  Publieke Werken (P.L. Kramer)
  Bouwstijl:
  Amsterdamse School
  Oorsponkelijke functie:
  Brug
  Status:
  Rijksmonument

  Brug 174, de Leidsebrug: vaste brug over de Singelgracht, bij het Leidseplein. De brug is tien meter breder dan de voorganger: dertig meter.

  Het beeldhouwwerk is ontworpen door Johan Polet. Het toont geabstraheerde dieren.

  De Nieuwe Rotterdamsche Courant bracht in augustus 1925 de volgende beschrijving van brug en beeldhouwwerk:

  De brug is uitgevoerd in lichtgeel Beiersch graniet, op een onderbouw van roode baksteen. Als men er voor staat dan ziet men, ter weerszijden, te beginnen van het uiterste punt van de vleugels van het bruggehoofd, eerst een soort van puntigen maasbal — ik zeg het zonder spot, maar ik weet geen ander beeld — of een slakkenhuis zonder windingen; dan eene massieve borstwering, meebuigend met den oever, met in den hoek een bank en op den grond daarvoor een zerkenvloer, alles natuurlijk van graniet. Vervolgens een liggende, monumentale dierfiguur, den kop naar de brug gekeerd. Men moet niet trachten daarin een bestaand beest te herkennen. De bedoeling van Polet was slechts, naar hij meedeelde, twee denkbeeldige types te geven, met de uitgesproken eigenschappen van een land- en een waterdier in het algemeen; en dat niet naturalistisch of realistisch uitgevoerd, maar symbolisch opgevat. Het landdier heeft iets van een leeuw of een beer; men zou het een leeuw-beer, dus eene combinatie van beide, kunnen noemen; het waterdier lijkt het meest op een nijlpaard. Maar nog eens, het is niet de bedoeling geweest die dieren af te beelden.

  Aan het voetstuk van deze figuren sluiten zich aan, in een kwart cirkel als 't ware, den hoek vullend tusschen wal en brug, zeven zuiltjes, verbonden door ijzer hekwerk. [...] En dan komt de eigenlijke brug; de overbrugging. Tusschen twee steenen paaltjes, waarvan de kop behakt is met vischfiguren: meervallen, snotdolven enz., strekt zich aan weerskanten van den brug een ijzeren hek uit; brons geschopeerd, dat wil zeggen: met brons bespoten, naar het bekende nieuwe procédé, dat hier ter stede voor het eerst is toegepast voor de opfrissching van Rembrandt's ijzeren beeld. Er worden mooie effecten mee bereikt! Men zie de nieuwe bruggen in de Raadhuisstraat, waaraan ook gewerkt wordt, en die op dezelfde wijze, maar met zink, behandeld zijn.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  mei 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 11 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken