1850-1940 | Wederopbouw | Na '65
 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Gereedschap

  Kalverstraat 174

  Datering:
  1904
  Architect:
  Cuypers, Ed. & E. Delaunoy
  Bouwstijl:
  Traditioneel bouwen
  Oorsponkelijke functie:
  Winkel-woonhuis
  Status:
  Gemeentelijk monument

  Pand met puntgevel, gebouwd voor een 'winkel van oudheden', een antiekzaak. Antiquair Etienne Delaunoy wilde een huis dat zoveel mogelijk leek op een oud-Hollands huis uit de zeventiende of achttiende eeuw. Vandaar de eikenhouten luiken en de vensters met glas in lood. Delaunoy werkte zelf mee aan het ontwerp.

  De oorspronkelijke onderpui is verdwenen, zoals vrijwel overal in de Kalverstraat. Er was een inpandige stoep met leeuwenkoppen en zwart-witte stenen, een koperen lantaarn, en een deur die uit twee helften bestond.

  De achtergevel was eveneens in oud-Hollandse stijl ontworpen, met een nog bestaande trapgevel. Ook de tuin was volgens een oud schema aangelegd.

  De uit Meaux afkomstige kapper Etienne François Delaunoy (1819-1884) verkocht sinds 1871 antiek en Japanse en Chinese goederen in de Kalverstraat, op verschillende adressen. Na zijn dood zette zijn nazaten de zaak voort; de genoemde Etienne was een zoon van de oprichter. Ook het buurpand op nummer 172 was bij de antiekzaak in gebruik; vermoedelijk werd dat in de jaren 1920 het enige adres.

  Vanaf 1934 werd de zaak voortgezet op Voetboogstraat 13, de 'achterkant' van Kalverstraat 172. Ook daar kreeg de winkel een oud-Hollandse pui, ditmaal van architect Loogman. Wellicht werden er onderdelen uit 1904 hergebruikt. De firma was inmiddels ook een kunsthandel geworden. Al in 1936 verhuisde de winkel naar Rokin 118. Daar sloot Delaunoy in 1950 definitief de deuren.

  Net als de gevel was de uitnodiging voor de opening in 1904 in oud-Hollandse stijl opgesteld:

  Ick hebbe de eere UwEd. te melden, dat ik met consent der Edele Heeren Burgemeesteren deser goede stad van Amsterdam hebbe opgerecht eenen nieuwen aenbou tot vercoop van myne oudtheden en velerhande schatten van sinnelycken huysraet, en dat ten selven huyse geleghen in de Kalverstraat tusschen den Heylighenweg en het Spuy, het schilt van Oudt-Hollandt ten puye sal uythangen.

  Cuypers wees naar de functie van het gebouw toen hij zijn keuze voor een traditioneel ontwerp verdedigde. Architectuur en betimmering moesten zich lenen tot plaatsing van oude meubelen en andere oude kunstvoorwerpen, aldus de architect in De Opmerker.

  In 1923 kwam er een winkel in kousen, Hermeta. Eigenaar A. Leefsma ging in 1933 failliet. Hier kwam toen een winkel van chocolademaker Bensdorp.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  oktober 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 8 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken