1850-1940 | Wederopbouw | Na '65
 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Gereedschap

  Frederik Hendrikstraat 105

  Datering:
  1901
  Architect:
  Publieke Werken (H. Leguyt)
  Bouwstijl:
  Chaletstijl
  Oorsponkelijke functie:
  Schoolkinderbad
  Status:
  Gemeentelijk monument

  Voormalig badhuis voor schoolkinderen. Kinderen konden hier eenmaal per week gratis douchen.

  Voorin waren kamertjes voor de administratie, de badmeester en de badvrouw. Daarachter waren wacht- en kleedkamers, en helemaal achterin de zaal met circa 40 douches.

  Het Algemeen Handelsblad beschreef hoe architect Leguyt de gang van zaken in het badhuis had bedacht:

  Een groep van 40 jongens of 40 meisjes, uitmakende de helft van 2 klassen, onder begeleiding van hunne geleiders of geleidsters, de ingang doorgaande, komen in het wacht- en speellokaal, waar zij zoo lang vertoeven, totdat zij in het aangrenzend ontkleedlokaal kunnen worden toegelaten.

  In dit ontkleedlokaal gekomen, scharen de kinderen zich langs de aldaar geplaatste zitbanken, allen met het gelaat naar den muur, en, op bekomen commando, ontkleeden zij zich tot op het laatste kleedingstuk, hunne kleederen ophangende aan kapstokken, die langs de vier wanden van het lokaal zijn aangebracht. Op een gegeven teeken van hunnen geleider of hun geleidsters begeven de kinderen zich in een rij achter elkander, loopende op een linoleumkleed, naar de douche-zaal en plaatsen zich tusschen de zitbanken en de douche-kabinetjes; de geleider of geleidster plaatst zich in het midden der zaal in de onmiddellijke nabijheid van twee z.g. mengkranen, geeft een commando en de kinderen, hun laatste kleedingstuk op de zitbank neerleggende, plaatsen zich onder de douche, waarna de mengkranen langzaam worden omgedraaid en eerst warm, geleidelijk overgaande in koud, en daarna weder warm water uit de douche stroomt.

  Naar gelang van het jaargetijde wordt de temperatuur van het water geregeld.

  Elk kind heeft onder ziJn bereik een schoone hand- of baddoek, benevens voldoenden voorraad zeep om zich verder te reinigen.

  Daarna treden de kinderen uit de kabinetjes, kleeden zich met het afgelegde kleedingstuk en begeven zich in eene rij naar het kleedvertrek, waar zij zich onder toezicht en zoo noodig met eenige hulp van begeleiders(sters) verder aankleeden, om, na eenigen tijd in het wachtlokaal te hebben gemarcheerd en gespeeld, weder schoolwaarts te gaan.

  Tijdens het ontkleeden, baden en weder aankleeden, is een andere groep van 40 kinderen het wachtlokaal binnengekomen, die het ontkleedlokaal door de eene deur binnengaan op hetzelfde oogenblik, dat de gebaad hebbende kinderen door de tweede deur in het speellokaal terugkomen.

  Op deze wijze geregeld, rekent men dat, na eenige oefening, een groep van 40 kinderen 15 à 20 minuten voor het baden noodig heeft en dus 120 tot 160 kinderen per uur een bad kunnen nemen.

  De inrichting, 5 uur per dag geopend zijnde gedurende 5 dagen per week, kan aan 3000 tot 4000 kinderen per week een bad verstrekken.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  november 2019
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 10 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken