• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Langhouthallen, Czaar Peterstraat 213

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Langhouthallen. Czaar Peterstraat 213

  Datering:
  1929 / 1939
  Architect:
  Langhout, G.J. & A.J. Langhout
  Bouwstijl:
  Nieuwe zakelijkheid
  Oorsponkelijke functie:
  Fabriek
  Status:
  Gemeentelijk monument

  Oorspronkelijk waren dit twee grote, hoge hallen, gebouwd in 1929 en 1939 in opdracht van Werkspoor voor de fabricage van dieselmotoren. Het gebouw heeft een stalen constructie met bakstenen wanden. Het bureau Langhout, huisarchitect van Werkspoor, gaf ze zgn. plofdaken: bij een ontploffing zou de dakconstructie de muren bijeen houden.

  De eerste hal werd aanvankelijk aangeduid als Groote Stelplaats, later als Stelplaats 3. Dat is het zuidelijke deel van het gebouw. In 1939 volgde een uitbreiding.

  De westgevel van de oude hal, aan het water, kon open: met een verlengde kraanbaan konden scheepsmotoren van en op schepen geladen worden.

  In 1973 werd het complex aan de zuidkant uitgebreid met een installatiegebouw en een hal voor de montage en beproeving van een nieuw model dieselmotor, de TM620. Die hal is inmiddels alweer gesloopt; alleen de blauwe delen van de kraanbaan herinneren er nog aan. Het installatiegebouw is in 2018 gesloopt.

  Begin jaren '90 werden de oude hallen 'ingepakt' met een metalen bekleding, wellicht enkel om cosmetische redenen. Ze waren destijds nog in gebruik bij Stork-Wärtsilä Diesel, opvolger van Werkspoor. Dat bedrijf verliet Oostenburg niet veel later.

  De oudste hal is sinds 2016 een gemeentelijk monument; de andere is in 2017/2018 gesloopt. Stadsdeel Centrum vond dat aanwijzing van beide hallen tot monument te veel financiële schade toe zou brengen aan de herontwikkeling van Oostenburg.

  In plaats van Langhouthallen worden de hallen ook wel aangeduid als Werkspoorhallen, hetgeen voor verwarring kan zorgen met de nabijgelegen Van Gendthallen, die ook wel zo genoemd worden.

  Bronnen & links:
  • De Werkspoorhallen op Oostenburg - verleden heden en toekomst. F. Koopman et. al., TU Delft 2015.
  Laatste wijziging:
  januari 2019
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 36 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken