• 1850-1940
 • Wederopbouw
 • Na '65
 • Complexen
 • Personen & organisaties
 • Thema's
 • Bouwstijlen
 • - - - - - - -
 • Over, bronnen, copyright &etc.
 • Privacyverklaring
 • 020apps.nl
 • Amsteldijk 25

 • architect
 • straat
 • stijl
 • functie
 • tools
 • Selecties van bouwwerken

  Gereedschap

  Amsteldijk 25, Tweede Jan van der Heijdenstraat 109

  Datering:
  1882-1883 / 1892
  Architect:
  Berettta, D.A. / P.J. de Kam
  Bouwstijl:
  Eclecticisme met neo-Lodewijk XVI details
  Oorsponkelijke functie:
  Badhuis
  Status:
  Gemeentelijk monument

  Voormalig badhuis, het Amstel-Badhuis, gebouwd in een opvallende stijl. De guirlandes op het fries onder het dak noemt men neo-Lodewijk XVI elementen. De frontons boven de vensters geheel links en rechts zijn eerder (neo-)classicistisch.

  Voordat de stad zuidwaarts uitbreidde stond ongeveer hier de herberg Berebijt, een populaire uitspanning.

  Het badhuis, bedoeld voor een chique clientèle, ontwikkelde zich in de loop van de tijd tot een geneeskundige badinrichting, hoewel de basis nooit werd verlaten. In 1892 kreeg het een inrichting voor pneumatische en koudwaterbehandeling, een elektrisch bad en een pension. Architect van de verbouwing was P.J. de Kam.

  In 1902 werd het pand getroffen door een brand; na restauratie ging het badhuis in 1903 weer open. Het badhuis heeft het vervolgens tot ongeveer 1920 volgehouden.

  In 1921 kwam er een tearoom, en in 1926 de showroom van autohandel Dirk van der Mark.

  Het Nieuws van den Dag schreef in mei 1883:

  De bouw van het bastionvormig huis op den hoek van Amsteldijk en Jan van der Heijdestraat, trok reeds eenigen tijd van menigeen de aandacht. Dat het geen gewoon woonhuis zou worden, deed de eenigszins grillige stijl, waarin het uit rooden en gelen baksteen opgetrokken werd, wel vermoeden.

  Nu het voltooid is, wijst het opschrift in den gevel: «Amstel Badhuis» tevens zijne bestemming aan, en, naar hetgeen wij er, bij een bezoek dat wij er brachten, van zagen, belooft het volkomen aan die bestemming te zullen beantwoorden. Alles is even luchtig en ruim, zoowel in het sousterrein, waar zich de machine-en droogkamers bevinden, als op de verschillende étages waar de badkamers voor dames en heeren, wachtkamers, lees- en restauratiezalen aangetroffen worden.

  Op de 1e verdieping zijn twaalf zeer ruime badkamers voor heeren, de meeste ook voor stortbaden ingericht, en een smaakvolle wachtkamer met buffet.

  Deze kamers loopen rond een cour, dat zijn licht van boven ontvangt en, met tropische planten en gewassen gesierd, eene aangename plek zal zijn om vóór of na het bad eenigen tijd te vertoeven.

  Een gelijk getal even doelmatig ingerichte badkamers voor dames, waarnevens eveneens een smaakvol gestoffeerde wachtkamer, en daarnaast weer een parfumerie- en kapperswinkel, bevinden zich op de 2e verdieping. Deze komen allen uit op een balcon dat van boven het cour omgeeft. De 3e verdieping, evenzeer toegankelijk voor dames als voor heeren, telt drie zalen en suite, die voor conversatie-, lees- en restauratiezalen zijn ingericht, en in de rondte waarvan, evenals langs de wachtkamers, een balcon loopt, dat een prachtig gezicht op den Amstel aanbiedt.

  De eigenaars en ondernemers, de heeren P.W. Meijs en L.D. Speelman, hebben kennelijk geen kosten gespaard om dit gebouw, uit- en inwendig, aan het doel waarvoor het bestemd is te doen beantwoorden, en zoowel de Heer F. de Koster, die de machinerieën en toestellen leverde, als de Heer C.H. Cossa die voor de geheele inwendige stoffeering der zalen zorgde, hebben eer van hun werk.

  De toegang tot de badkamers is voor dames en heeren afzonderlijk. Voor de eersten op den Amsteldijk, voor de laatsten in de Jan van der Heijdestraat. Zoowel met den tram als de havenstoombootjes is deze inrichting uit het centrum der stad gemakkelijk te bereiken; terwijl eindelijk naar wij vernamen het tarief zeer matig is gesteld.

  Wij behoeven wel niet te zeggen, dat wij de oprichting van binnen- en buiten-badhuizen met groote ingenomenheid begroeten, en wanneer er zoovele kwamen dat wij ons over geen enkelen vuilen, viezen stadgenoot meer te schamen hadden, dan zou waarlijk een onzer idealen verwezenlijkt zijn.

  Bronnen & links:
  Laatste wijziging:
  juli 2017
  Link Twitter Facebook E-mail

  Er zijn 51 afbeeldingen in de beeldbank van het Stadsarchief die gerelateerd zijn aan dit adres.

  Zoeken