Hotel op de Raamgracht?

Het kantoorgebouw op de hoek van de Raamgracht en de Kloveniersburgwal staat te koop. De eigenaar, uitgeefgroep WPG, wil om kosten te besparen de redacties van verschillende uitgeverijen zoveel mogelijk in één pand huisvesten. Buurtbewoners vrezen de komst van een hotel en verzamelen handtekeningen. Wat was dit oorspronkelijk?

Het gebouw verrees in 1913-1914 naar ontwerp van de architect J.W. Hanrath, die een nogal traditionalistische stijl hanteerde. Het is tegenwoordig een rijksmonument. Opdrachtgever was de vereniging “Liefdadigheid naar Vermogen”.

De vereniging was in 1871 opgericht om hulp te bieden aan behoeftige personen. Ze hielp werklozen bij het zoeken naar werk, zorgde ervoor dat kinderen naar school konden, bestreed drankmisbruik en gaf geld aan bejaarden, zieken, gebrekkigen. De jonge oprichters waren Louis Blankenberg (1852-1927), zijn zus en broer en een aantal vrienden.

In de jaren 1930 verruilde men liefdadigheid voor maatschappelijk werk. Na de oorlog werd de naam Stichting Zorg en Bijstand; die stichting bestaat nog altijd.

In 1949 trok het tijdschrift Vrij Nederland in het pand. VN is een van de bladen waaruit het huidige WPG is voortgekomen.

Nu staat het gebouw dus te koop. Buurtbewoners vrezen dat mogelijke huurder SOHO House er een hotel gaat drijven, en verzamelen handtekeningen op nosoho.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *